Larm & Säkerhetssysstem

Behöver du ett nytt larm?

Power 832 är en avancerad centralapparat med inbyggd telefonuppringare. Den har 8 sektioner i grundutförande, men kan byggas ut till att omfatta 32 sektioner. Systemet kan skräddarsys så att det passar varje enskilt objekt. I ett Power 832-system kan totalt 8 st manöverenheter anslutas. Vid expansion av Power 832-systemet används sektionskort, matningskort och transistorkort.

Manöverenheten finns i flera modeller med lysdiodsindikering samt två modeller med klartextdisplay. Den integrerade telefonuppringaren kan sända mer än 200 larmsändarkoder (larm, återställningskoder, till/frånkoppling för 32 olika användare).

Power 832 kan ringa till larmcentral, privattelefon, mobiltelefon eller minicall. Vid larm kan varje enskild detektor/sensor identifieras, systemet är adresserbart. Systemet kan tillkopplas automatiskt på förprogrammerad tid, t.ex. efter arbetstidens slut. Power 832 kan delas upp i två helt separata områden.

PC1616 LCD-KIT (inkl radiomottagare)

PC1616 LCD-kit
Utbyggbart grundpaket 6-32 sektioner

OBS! 32 trådlösa sektioner i grundutförande!

PC1616 LCD-kit är ett grundpaket som erbjuder den första verkliga hybridlösningen för inbrottslarm eftersom radiomottagare för trådlösa tillbehör alltid ingår utan extra kostnad.

PC1616 LCD-kit innehåller en knappsats med klartextdisplay och inbyggd radiomottagare vilket gör systemet mycket lämpligt till installationer för både bostäder och företag. Välj till detektorer och tillbehör, trådbundna och/eller trådlösa efter vad som passar till varje enskild installation.

Till detta grundpaket kan upp till 7 st trådbundna detektorer anslutas och kombineras med trådlösa enheter upp till totalt 32 sektioner. För att kunna ansluta flera trådbundna detektorer krävs ett sektionskort PC5108 (E.nr: 63 318 25) som ger plats för ytterligare 8 trådbundna detektorer. Trådlösa och trådbundna detektorer kan kombineras i samma system men, max antal detektorer är alltid 32 st, varav max 16 st kan vara trådbundna.

PC1616 är ett professionellt och godkänt inbrottslarm för både trådbunden och trådlös installation. Produkten är provad av SP enligt SSF1014 och innehar SBSC-intyg i både larmklass R samt larmklass 2.

Innehåll PC1616 LCD-kit:
• PC1616 centralapparat (E.nr: 63 318 06)
• RFK5500 knappsats LCD/Radio (E.nr: 63 318 59)
• Inbyggd transformator
• Reservkraftsbatteri 7Ah

Larminstallation

Våra uppgifter

Org.nr: 556447-9227

Telefon: 08 7544050

Epost: info@sollentunalas.se

logo-SLR